<div align="center"><h1>Born To Die'zine</h1><br><h3>...O Muzyce Metalowej Różnej Maści...</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.of.pl/b/borntodie/">http://free.of.pl/b/borntodie/</a></div>